Personel Eğitimleri ve Bunun Motivasyona Etkisi

Çalışanların bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine dönük olarak gerçekleştirilen eğitim ve geliştirme programları işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışanların sürekli geliştirilmeleri bir yandan kendilerinin mutluluğunu ve tatminini arttırıp, işletmeye bağlılığını arttırırken, diğer yandan işletmelerin gelişen teknolojilere uyumunu sağlamakta, yeni tekniklerin uygulanması kolaylaşmaktadır. Yapılması gereken yeni yatırımlar, yeni yöntem ve tekniklerin rekabeti sürdürebilmek açısından önemi, yönetim ve üretim açısından ortaya çıkan gelişmeleri takip etmek eğitim ihtiyacını arttırmaktadır. Nitekim Dış kaynaklı üretim ve yönetim modellerinde elde edilen başarıda “yaşam boyu eğitim” anlayışının yansıttığı sürekli eğitimin önemli bir yer tutması yöneticilerin bu konuya eğilmelerine yol açmaktadır,

Örneğin yalın üretim modelinde, üretimin hızla düzenlenebilmesi işgücü katılımıyla birlikte işgücünün yeterli bilgi ve vasıf düzeyine sahip olması ile sağlanabilmektedir. Yine aynı kökenli bir uygulama olan toplam kalite yönetimindeki müşteri odaklı çalışma, 0 hata, sürekli iyileştirme, müşteri tatmini, % kalite, katılım ve yaratıcılık ancak sürekli eğitim ve geliştirmeyle anlam kazanmaktadır.

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla öncelikle performans değerlemesi yapılmaktadır. Bu uygulamadan basta ücretlendirme olmak üzere bir çok alanda yararlanılmaktadır. O nedenle performans değerleme önemini, gerek eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekse başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayan performansa dayalı ücret uygulamaları açısından arttırmaktadır. Eskiden personel departmanlarının yan bir uğraş alanını olarak görülen performans değerleme basta eğitim olmak üzere bir çok alanda yararlanılan önemli bir insan kaynakları unsurunu oluşturmaktadır. Üretim maliyetleri ve işgücü maliyetlerini düşürmek, kalite ve verimliliği arttırmak ve bu değerleri işletme amaçlarına uygun hale getirmek eğitim ve geliştirme yoluyla mümkün olmaktadır. Diğer yandan teknolojik değişiklik ve gelişmelere uyum sağlamak çalışanların niteliklerinin arttırılmasını gerekli kılmaktadır. Çalışanların niteliklerini geliştirici yöntemlerle işletmeye katkıları arttırılarak işletmeye artı değer kazandırılmaktadır. Aynı zamanda çalışanların is tatmini ve kendilerine güvenleri fazlalaşmaktadır. Özellikle çok vasıflı işgücü oluşturmak, grup halinde çalışma, her düzeyde katılım, önerilerin değerlendirilmesi gibi hususlar sürekli eğitimle yakından ilişkili ve işletmenin başarısını etkileyen unsurlar arasında bulunmaktadır.

Sürekli Eğitim modeli işletmelerdeki insan kaynaklarının bakımından çalışanların niteliklerini ve iş verimliliği üzerine olumlu katkılar sağlamaktadır.

İnsan kaynakları birimi olan şirketlerde belli aralıklarda eğitim ihtiyacını belirlemek için çalışanlara anketler uygulanmalı anket sonuçlarına göre bu eğitimler uygulanmalıdır. Önümüzdeki yıllarda kendini yenileyen çalışan personeline eğitim alanında yatırım yapan nitelikli ve kurumsal yönetimi benimseyen kurumlar geleceğe emin adımlarla gideceklerdir.

 

DİNÇER BARUTCUGİL
Eğitimci & Yazar