Önce İnsan

İşletmelerin en önemli gücü birlikte çalıştığı insanlardır. İnsan Kaynakları Danışmanı  olarak hedeflediğimiz nokta, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, yaptığı işlerle kuruma katma değer yaratan, kaliteli hizmete inanan çalışanlara sahip olmaktır.

Yaşı ve eğitimi ne olursa olsun iş hayatına katılan kişilerin süreçleri, işe alım uygulamaları başlıyor ve diğer İnsan Kaynakları faaliyetleri ile devam ediyor. Bu süreçlerde kişilerin sahip olduğu yetkinlikler, bizim işimizin temelini oluşturmaktadır. Görevin  durumuna göre; sonuç odaklılık, bilgi edinme, özgüven, inisiyatif alma, analitik düşünme, ekip çalışması ve işbirliği, ekip liderliği, esneklik ve değişim yönetimi gibi pek çok yetkinlik kriterini değerlendirmekteyiz.

Aldığı eğitime, bilgisine, tecrübesine rağmen pek çok çalışan  kendisine sunulan fırsatlardan ve kariyer planlarından ne yazık ki faydalanamıyor. Kendisini ifade ederken, bilgisini gösterirken veya sorumluluklarını yerine getirirken büyük sorunlar yaşıyorlar. Bu tip sorunlar çalışanların iş hayatında başarısız olmalarına neden oluyor.

Küçük yaşlardan başlayarak  kişisel gelişimin her yaşta desteklenmesi, işin ehli eğitmenler tarafından uygulanan programlar, nitelikli ve yetkin insan gücünün oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır Bu anlamda geliştirilen projelerin eğitime ve kişisel gelişime faydalı olacağını düşünüyor, eğitimlere katılacak herkese  başarılar diliyorum.

Fahri SARIOĞLU
İK ve Eğitim Direktörü

Write a comment