Business School

Business School Programları

KOÇLUK

Two businessmen on walls outdoors with gap and rope

Tüm Dünyada artık yöneticilikte koçluk modelleri uygulanmaya başlanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır, artık günümüzde yönetmekten ziyade beraber yönetmeye doğru gidilmekte, ast üst ilişkilerini güçlendirme yönünde olumlu gelişimler kaydedilmiştir.

Eğitim modülündeki en önemli süreç koçluk hem eğitimin geri dönüşümleri almak hemde geribildirim vermek için yapılacak çalışmadır. Kısaca bir oryastasyon sürecidir.

Uygulama yöntemi eğitimlerin uygulanması sonrasında 6 hafta haftada 2 yarım gün alınan çağrıların dinlenmesi bizzat gerçek örneklerden yola çıkarak çalışanlara geri bildirim, yöneticilere önerilerde bulunulması 6 hafta sonunda gelinen noktada gelişim raporunun düzenlenmesini içeren faaliyetlerin bütününü içerir.

FONETİK - DİKSİYON

fonetik

Fonetik-Diksiyon eğitimi; doğru, etkili ve güzel konuşabilmeye yarar. Güzel ve etkili konuşmada diksiyon (söyleniş-telaffuz) yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir.

Diksiyon; söz söylerken, duygu ve düşünceleri doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin uyumunu, söylenişini, sözcük hecelerinin uzunluğu, kısalığı ve vurguları bakımından doğruluğunu; jesti, mimiği, takınılacak tavırları yerinde ve güzel kullanma sanatıdır.

Fonetik bilgisi ise seslerin çıkarılışını inceler. Seslerin gerektiği gibi çıkarılabilmesi için ses aletlerinin gırtlaktan başlayarak dil, dudaklar, çene ve buruna kadar tüm ses aletlerinin eğitilmesi gerekir.

İçerik

 • Sözlü ve Sözsüz İletişim
 • İnsan ve Konuşma
 • Türkçe
 • Sözlü İletişim, Anlatma ve Dinleme
 • Psikolojik ve Fizyolojik Konuşma Sorunları
 • Ses – Şiddet, Yükseklik, Tını
 • Konuşma Sesinin Özellikleri
 • Konuşma Aygıtı
 • Artikülasyon
 • Harflerin Söylenişi
 • Kelimelerin Söylenişindeki Yaygın Yanlışlar
 • Ses Tipleri
 • Ses Yuvarlağı
 • Ses Tonu
 • Harflerin Söylenişi ve Uygulamaları
 • Hece ve Tümce Vurgusu
 • Dil Bilim
 • Metin Değerlendirme
 • Ses ve Nefes Kullanımı
 • Alıştırmalar
 • Türkçede Ses Özellikleri
 • Ussal Anlatım
 • Duygusal Anlatım
 • İleri Metin Değerlendirme
 • Uygulama ½ Gün

TELEFONDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ

telefon

Uyku dışında zamanımızın büyük bir bölümü diğer insanlarla iletişim halinde geçmektedir. İnsanlarla yanlış iletişim kurma iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır.

Bu eğitim ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, Özellikle telefonda iletişimi etkili kullanmalarını sağlamalarını bu sayede iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz.

İçerik

 • İletişim Nedir?
 • İletişim Çeşitleri
 • Empatik İletişim Nedir?
 • Telefonda İletişim İlkeleri
 • Telefonda doğru teknik nedir ?
 • İletişimde Uyum ve Ahenk
 • İletişim Tarzımız
 • İletişim Engelleri ve Aşma Yolları
 • Kazan-Kazan İlkesi
 • Yanlış Dinleme
 • Etkin Dinleme
 • Soru Sorma İlkeleri
 • Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri
 • Kişilik Tiplerine Göre İletişim
 • İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri
 • Algılama Biçimlerine Göre İletişim

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

musteri-mem

Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının, ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek veya olası çıkabilecek sorunlara karsı önlem alabilmeleri için yöntemlerin öğretilmesi Sadık ve memnun müşteri oluşturulmasını amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Müşteri Kavramı
 • Müşteri Memnuniyeti Niçin Önemlidir?
 • Müşteri Memnuniyeti Aşamaları
 • Müşteri Memnuniyetinin Başladığı Nokta
 • Müşteri Memnuniyeti Süreci
 • Müşteri Memnuniyetinin Sürekliliğinin Sağlanması
 • Şikayet Sistemi
 • İletişim Taktikleri
 • Kurum-Çalışma-Ürün Bilgilendirmesi
 • Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi
 • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Beklentisi
 • Müşteri Memnuniyeti ve Kurumunuz
 • Müşteri Memnuniyeti Uygulamaları

ZOR MÜŞTERİLERLE BAŞAÇIKMA SANATI

zor-musteri

İletişimde, olumsuz durumların kaynağını belirlemek ve önce bu durumu önlemek için karşımızdaki kişiye farklı bir anlayışla yaklaşmak gerekir. Zor durumlar ve zor insanlar karşısında kontrollü davranmak, bu durumun hem kendimiz hem de karşımızdaki kişi için uygun bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu sonuçlara ulaşabilmek bazı bilgi ve becerileri gerektirmektedir. Eğitimde katılımcılara bu bilgi ve becerilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Temel kavramlar
 • Müşteri davranışlarındaki farklılıkların kaynakları
 • Bazı kimseler neden zor insan olurlar?
 • Çatışmalı zor durumlar
 • Olumsuzluk kaynakları, nedenleri ve başa çıkma yöntemleri
 • Yaygın zor insan tipleri ve davranışları
 • Zor davranışlara örnekler
 • Zor insanlara yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • Zor insanlar karşısında taktikler
 • Ast-Üst ilişkilerinde zorlu durumlar
 • Zor insanları sakinleştirme teknikleri
 • Memnuniyetsiz kişileri memnun etmede dikkat edilecek hususlar
 • Güven uyandırma

STRES YÖNETİMİ

02__934

Stres, modern çağın insanlığa en büyük armağanıdır. Yasamın getirdiği değişikliklere ayak uydurmaya çalışırken dengeyi sağlayabilmek; strese sebep olan faktörlerin karsısında farkındalığı arttırır. Bu nedenle katılımcılara stresin özel ve is hayatında ortaya çıkardığı olumsuz yansımalarını en aza indirgemenin profesyonel ve uygulanabilir yöntemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.

İçerik        

 • Stres tam olarak nedir?
 • Stresle başa çıkma ve stres yönetimi
 • Stres kaynakları
 • Stres hakkında yanlış bilinenler
 • Stres belirtileri
 • Stresin çeşitleri
 • Sağlığımızı nasıl etkiliyor?
 • Stresle başa çıkmada başvurulan savunma mekanizmaları
 • Stresle baş etmek için uygun olmayan yöntemler
 • Stresle baş etmek için etkili yöntemler
 • Kendi stresle başa çikma tarzınızı değerlendirme
 • Stres altında iletişim içerikli rol oynama ve kamera çekimleri

İŞ YERİNDE YÜKSEK MOTİVASYON

motivasyon

Motivasyon, insanların işle ilgili isteklerini ve bağlılıklarını artırmak için yapılan bir çalışmadır. Motivasyonu yüksek kişiler, daha iyi performans göstermelerinin yanı sıra yeteneklerini daha verimli kullanırlar.

Bu seminerde katılımcılar, işyerinde karşılaştıkları sıkıntıları ve günlük zorlukları aşmak için başarısı kanıtlanmış metotlar öğrenecekler. Öğrendikleri bu teknikleri işyerinde, sosyal hayatta ve aile içinde kullanarak daha başarılı, daha mutlu ve daha verimli olacaklar.

Bu seminer ile; çalışanların iş hayatının getirdiği stresi dengelemesini, ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kavramalarını, iletişim çatışmalarına çözüm bulmalarını, eğitim sonunda “Acaba yapabilir miyim?” değil, “Nasıl yapabilirim?” sorusunu sormalarını, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanma yollarını göstermeyi amaçlıyoruz.

İçerik

 • Motivasyon nedir?
 • İnsanları motive eden etkenler
 • Farklı kişilik tiplerine göre motivasyon yönleri
 • Bakış açılarını geliştirmek
 • Esneklik ve ahenk geliştirmek
 • Ekip çalışması ve takım ruhu
 • İletişimin motivasyona etkisi
 • 3 Sandalye Metodu
 • Sorunları fırsata dönüştürmek
 • Duygu ve düşünceleri hedefe yönlendirme
 • İş stresi ve diğer kaygılardan kurtulma
 • Zihinde Canlandırma Tekniği
 • Kaynak Üçgeni Tekniği

İKNA SANATI

iknasanatı

Hayatta çoğu zaman ya ikna edersiniz biri size yardım eder ya da ikna edilirsiniz ve siz birine yardım edersiniz. Bu nedenle ikna gücü, olmasını çok fazla istediğiniz bir şeyi daha hızlı elde edebilmeniz için size yardımcı olur. Bütün yetenek ve becerilerinizi kullanmanızı sağlamakla beraber ilerlemenize katkıda bulunur. Katılımcılara etik kurallar içersinde karşısındaki kişiyi ikna etmenin yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • İkna nedir?
 • İkna ve etik
 • Adım adım ikna etme süreci
 • İknada hedef kitle
 • Ortak zemin oluşturma
 • İkna ortamı yaratma
 • İkna etme stratejilerini kullanma
 • Hangi stratejiyi, nerede, ne zaman, kime karşı analizi

ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI

takim

Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir.

Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır.

Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

İçerik

 • Takım nedir?
 • Takım çeşitleri
 • Takım oluşturma
 • Farklılık zenginliktir
 • Etkili takımın özellikleri
 • Başarısız takımlar
 • İyi ve kötü takım üyesi
 • Katılım ve adanma
 • Takımda iletişim
 • Takım iletişiminde sinerji
 • Vizyoner takımlar
 • Takımda liderlik
 • Takımın başarıyla yönetilmesi
 • Takım içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması
 • Takım ruhu, heyecan ve birlik duygusunun sağlanması
 • Takımda başarılı görev dağılımı
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerinin takım başarısına kanalize edilmesi
 • Takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi
 • Verimlilik artırıcı çalışmalar

ZAMAN YÖNETİMİ

zaman-yönetimi1

Günümüzde verimli çalışma gerekliliği, dolayısı ile zamanın etkin kullanımı her meslekten insanın öncelikli konusu haline gelmiştir. Çalışanlar belli bir zaman içerisinde ya daha fazla iş yapmak ya da aynı işi daha kısa zamanda yerine getirmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden zamanın akıllıca planlanması ve kullanılması gerekmektedir.

Bu eğitim; ödünç alınamayan, sadece kullanılan ve sürekli kaybedilen varlık olan zamanın israf edilmeden nasıl etkin ve verimli bir şekilde kullanılabileceğini öğretmeyi amaçlamaktır.

Zaman Yönetimi eğitimi, zaman yetmezliği çeken herkese; günlük hayattan kesitler sunarak, zamanlarını daha değerli kılmanın, işlerinde başarılı ve hayatta mutlu olmanın anahtarlarını sunmaktadır.

İçerik

 • Zaman kavramı
 • Zaman tuzakları
 • Zaman planı hazırlama
 • Profesyonel ve özel yaşamda zaman planının önemi
 • Farklı sorumluluk ve rollerle baş etme yeteneği
 • Telefonu ve e-postayı verimli kullanma
 • Çalışma masası organizasyonu
 • Ziyaret ve randevuları verimli kullanma
 • Hayır diyebilmek
 • İşleri öncelik sırasına koymak
 • Hedef belirleme
 • Niçin hedeflerle çalışma?
 • Etkin hedef koyma ve hedefe ulaşmada zaman yönetimi
 • Zaman çizelgeleri ile çalışmak
 • Zaman yönetimi karşısındaki engeller
 • Acil, önemli işlerin önceliği
 • Stratejik zaman planı

EKİP YÖNETİMİ

ekip

Kurumların, bir ekip oluşturmak için sadece çalışanları belirlemesi ve onlara görevler vermesi yeterli değildir. İlerleyen süreçte birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için ekip yönetiminin kurum tarafından etkin bir şekilde yürütülmesi gerekir

Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici tekniklerin anlatılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Ekip çalışmasının tanımı ve özellikleri
 • Ekip ihtiyacının tespit edilmesi süreci
 • Ekip türleri
 • Ekibinizde kimler olmalı?
 • Ekip çalışmasında iletişim sistemi
 • Ekip yönetiminde Doğru iletişim
 • Ekip iletişiminde sinerji
 • Ekip çalışmasının koşulları
 • Çalışma sırasında uyulması gereken kurallar
 • Ekip çalışmasının avantajları
 • Ekip çalışmasında yaşanan sorunlar
 • Ekip gelişimi
 • Ekip gelişiminin aşamaları
 • Vizyoner takımlar
 • Liderliğin ekipteki önemi
 • Ekip çalışmasında “teşvik” prensibi
 • Ekip ruhu, heyecan ve birlik duygusunun oluşturulması
 • Ekipte başarılı görev dağılımı
 • Ekip üyelerinin güçlü yönlerinin ekip başarısına kanalize edilmesi
 • Ekip üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi
 • Ekip performansının ölçülmesi

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

problem-cozme

Katılımcıların özel ve iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara sistematik yaklaşmasını sağlayarak, uygulanabilir çözümler üretmesine yardımcı olmak ve katılımcılara sorun çözme konusunda yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Problemlere bakış açımız ve bireysel farklılıklar
 • Çözüme ilişkin önyargılı ve yönlendirilmiş bakış açışı
 • Çatışma ortamı
 • Problem içinde çatışma analizi
 • Problemli iletişimi fark etme ve çözüme ilişkin bireysel tutumlar
 • Problem karşısında bilgi toplama yöntemleri
 • Problem karşısında temel sorunu ve kritik çözümü bulabilme
 • Problemler karşısında stratejik açıklık
 • Öncelikliyi ve önemliyi ayırt edebilme
 • Yaratıcı ve çözümleyici yaklaşım
 • Problem çözümünde pozitif çatışma
 • Çözümsüzlük yaratan negatif çatışma
 • Problem çözümü ve karar alma oyunları

SUNUM TEKNİKLERİ

sunum-teknikleri

Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve iş hayatında önemlidir. Etkili bir sunum için; ilgi ve dikkat yüksek düzeyde tutulmalı, verilmek istenen mesaj ikna edici olmalı, ayrıca bazı temel sunuş tekniklerinde ustalaşmış olmak gerekmektedir.

Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir.

İçerik

 • Etkili sunumun önemi
 • Sunumun hazırlanması
 • İlk izlenim, iletişim kurma
 • Ses, söz, giyim ve tutum
 • Zihin haritaları
 • Dört Aşamalı Sunum Metodu (Motive etme, Anlatma, Koçluk, Hayata uyarlama)
 • Beden dilinin kullanılması
 • Kaçınılması gereken davranışlar
 • İzleyiciye ulaşmak için vazgeçilmez yöntemler
 • Dikkat ve ilgiyi canlı tutma teknikleri
 • Sunumun hedefe yönelik olarak kapatılması teknikleri

MÜZAKERE TEKNİKLERİ

müzakere

Katılımcıların, işletmeler açısından her geçen gün biraz daha önemli hale gelen müzakerede bulunma becerilerin geliştirilmesi ve en çok faydayı sağlayacak yetkinlikte bilgi ve yeteneğe sahip personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

 • Müzakere nedir?
 • Müzakereye neden ihtiyaç duyarız?
 • Sistematik bir müzakere yaklaşımı oluşturmak
 • Sakin ama kararlı bir müzakereci olmak
 • İkna etme becerileri
 • Müzakere öncesi hazırlık
 • Müzakere hedeflerini belirlemek
 • Müzakere stratejisini oluşturmak
 • Teklif planlarını yapmak
 • Müzakere sırasında yapılması gerekenler
 • Müzakere muhatabını anlamak
 • Kendimizi anlatabilmek
 • Müzakere açılış ifadeleri
 • İnisiyatifi elde tutmak
 • Zamanı verimli kullanmak
 • Muhatabın tekliflerini değerlendirmek
 • Teklifi yapmak
 • Müzakere kilitlendiğinde yapılması gerekenler
 • Teklifiniz reddediliyorsa yapılması gerekenler
 • Kısıtlı yetkiyle pazarlık
 • Kazan – kazan müzakeresi

KURUMSAL KÜLTÜR BİLİNCİ

kurumsal

Katılımcıların, çalıştıkları kurumun büyük bir parçası olduklarını göstererek, kurumlarıyla aynı misyon ve vizyonu benimsemeleri ve aynı hedefe hizmet ettiklerinde hem kendilerine hem de kurumlarına artı değerler katacaklarını göstererek aidiyet duygularını geliştirmek amaçlanmaktadır.

İçerik       

 • Kurum hedeflerinin tespiti
 • Üst yönetimin kültür oluşumu
 • Beyaz yakalılarda kültür oluşumu
 • Örgütsel verimlilik
 • Kültürün kalıcı hale getirilmesi
 • Sistemler
 • Uygulamaların takibi
 • Bireysel alışkanlık kazandırılmasını yöntemleri
 • Kurumsallaşma mı, kültür mü?
 • Şirket kültürü nedir?
 • Bu kültür nasıl oluşur?
 • Rekabet için kültür şart mıdır?
 • Hangi sektör, hangi kültürü oluşturmalı?

FARKLI KİŞİLİK TÜRLERİ VE İNSANLARI TANIMA SANATI

kisilik

Eğitimin Amacı:

Kişiliğimiz doğuştan getirdiğimiz temel yapımızdır. Kişiliğimizi değiştiremez ancak istersek geliştirebiliriz. Kendimizle başkaları arasındaki kişilik farklarını bilirsek, hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını çok daha kolay, mutlu ve üretken hale getirebilir, hayatımızın her karesinde bizden çok farklı insanlarla daha verimli iletişim kurabiliriz. Bu nedenle katılımcılara iletişim sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Kişilik türleri
 • Güçlü, kararlı kişilerin özellikleri
 • Popüler, neşeli kişilerin özellikleri
 • Barışçıl, sevecen kişilerin özellikleri
 • Tertipli, düzenli kişilerin özellikleri
 • Farklı kişiliklerin birbirleriyle uyumu
 • Farklı kişiliklerin birbiriyle çatışmaları
 • Her tür insanla uyum ve ahenk sağlamanın yolları
 • Kişilik türlerini bilmenin liderlik becerilerine etkisi
 • Görsel, işitsel ve dokunsal insanların özellikleri
 • Temsil sistemlerine göre öğrenme biçimleri
 • Görseller neden hayalcidir?
 • Dokunsallar neden gerçekçidir?
 • İşitseller olaylara niçin eleştirel bakar?
 • Göz erişim ipuçları
 • Walt disney modeli
 • Temsil sistemlerine göre motivasyon türleri
 • Temsil sistemlerine göre öğrenme biçimleri
 • Temsil sistemleri ile etkili ve doğru karar alma teknikleri
 • Meta programlar

İNOVASYON AR-GE VE YENİ FİKİRLER ÜRETME

inovasyon

Katılımcılara rekabet baskısından kurtulma yöntemleri ile yöneticilerin ve tüm çalışanların düşünce becerilerini geliştirecek, yenilikçiliği sürdürebilir bir kültür oluşturacak yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

İçerik

 • İnovasyon nedir?
 • İnovasyon nasıl yapılır?
 • Yenilikçi kültür oluşturma
 • Kurumsal değişim için gerekenler
 • İnovasyonda iki adım
 • İnovatif projeler üretme
 • Hedefe yönelik inovatif fikir üretme
 • Anlama ve Öğrenme
 • Dinleme ve Düşünme
 • Üretme ve Çözümleme
 • Dünyadan inovasyon örnekleri

HEDEF BELİRLEME VE SONUÇ ALMA

hedef belirleme

Eğitimin Amacı:

Günümüzde yapılan araştırmalar, insanların çoğunun kesinleşmiş bir hedeflerinin olmadığını göstermektedir. Çoğu birey, geleceğinden umutsuz bir biçimde kariyer ve hayat planı yapamamaktadır. Bunun üstesinden gelmenin başlıca yolu, kişisel farkındalığı artırarak, değerlerimizi bilmek ve bu değerlerimizden kaynağını alan hedeflerimizi belirleyerek, eylem adımlarını oluşturmaktır.

Bu eğitimde amaç, katılımcılara hedef belirleme ve sonuç almanın önemini anlatarak, hayattaki değerlerini ve gerçek hedeflerini belirlemelerini sağlamaktır.

İçerik:

 • Hayalleri hedeflere dönüştürmek
 • Bireysel olarak istenen hedefi belirleme
 • Geçmiş performansı değerlendirme, gelecek performansı artırma
 • Çözüm odaklı bakış açısı kazanmak
 • Doğru Hedef Belirleme Teknikleri
 • Yıllık, Haftalık ve Günlük Planlamalar
 • Planlama Süreci ve Uygulamalar
 • Önceliklerin Belirlenmesi
 • Değerlerin Hedefe Etkisi
 • Kişisel Misyon İfadesi
 • Çevresel Faktörlerin Hedeflere Etkisi
 • Hedefle İlgili Stratjilerin Belirlenmesi
 • Uygulama Planı ve Kontrol
 • Kişisel Karar Alma ve Çok Kriterli Sistemler
 • Planlamada Etkili Zaman Yönetimi
 • Esneklik ve Farkındalık
 • Stratejik Yönetim Anlayışı
 • SWOT Analizi ile Durumsal Farkındalık
 • İçsel ve Dışsal Kaynakların Organize Edilmesi
 • Eylem Planlarının Oluşturulması

ETKİN YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK

etkin yöneticilik

İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Bu eğitimin amacı; şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

İçerik

 • Yönetici Kimdir?
 • Lider Kimdir?
 • Lider-Yönetici Farkları
 • Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Liderlik Stili ve Türleri
 • Kişilik Türlerine Göre Liderlik
 • Bir Lider Neler Yapabilir?
 • Başarı Stratejileri
 • Liderin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi
 • Karar Verme Yöntemleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Grup Dinamiği ve Takım Çalışması
 • Değişim Liderliği
 • Vizyoner Liderlik

EMPATİK İLETİŞİM

empati

Doğru iletişimin ilk şartı karsımızdaki kişiye empati ile yaklaşmaktır. Empatik iletişim kuran bir kişi karsısındaki kişiyi kıracak ve iletişimi olumsuz etkileyecek söz ve davranışlardan kaçınır. Bu tip bir yaklaşım kişilerarası ya da gruplar arası çatışmaları önleyecek en önemli iletişim turudur. Katılımcılara empatik iletişim kurmanın uygulanabilir yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

 • Empatik iletişim nedir?
 • Empatik iletişim çeşitleri
 • Empati için uyum ve ahenk
 • Empati engelleri ve asma yolları
 • Empatide soru sorma ilkeleri
 • 3 sandalye metodu
 • Eleştiride sandviç metodu
 • Duygusal kredi hesabı
 • Farklı insan kişilikleri ve empatik yaklaşım
 • İnsanların dünyayı algılama biçimleri

BEDEN DİLİ VE KİŞİSEL İMAJ

beden dili

İş ve özel hayatımızın büyük kısmı iletişim ile geçmektedir. Beden dili de iletişimde önemli bir enstrümandır.  Bu nedenle iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmak aynı zamanda başkalarının beden dilini de doğru gözlemlemek gerekir. Bu nedenle katılımcılara beden dillerini nasıl daha iyi kullanabilecekleri ve daha etkili bir kişisel imaja sahip olmanın yöntemlerinin anlatılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • İletişim ve empati nedir, nasıl geliştirilir?
 • Dinletme ve kabul görme
 • Beden dilinin etkileme gücü
 • Temiz, bakımlı ve güler yüzlü olmanın etkileri
 • Eller, kollar ve bacaklar
 • İnsanlar arası mesafe ve beden teması
 • Pozitif davranış stilleri ve paradigmalar
 • İlk izlenim
 • İnsanları tanımada beden dili ve empati
 • Kişilik türlerine göre beden dili
 • Mesaj gönderme ve almada beden dilinin önemi
 • Bakışlar ve anlamları
 • Jest ve mimikler
 • Oturuş şekilleri
 • Sınır belirtme ve sahiplenme jestleri
 • El sıkma türleri
 • Yalanın beden diline etkisi
 • Özgüven ve öz saygının beden diline etkisi
 • Profesyonel imaj oluşturma