Önce İnsan

İşletmelerin en önemli gücü birlikte çalıştığı insanlardır. İnsan Kaynakları Danışmanı  olarak hedeflediğimiz nokta, özgüveni y

Önce İnsan
Kurum İçi Etkili İletişim ve Takım Olma

Etkili iletişim hayatımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Günümüzde değişen yönetimsel yapılar içerisinde iletişimin et

Kurum İçi Etkili İletişim ve Takım Olma
Personel Eğitimleri ve Bunun Motivasyona Etkisi

Çalışanların bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine dönük olarak gerçekleştirilen eğitim ve geliştirme programları işletmeler

Personel Eğitimleri ve Bunun Motivasyona Etkisi