Günümüzde yaşanan çok yönlü değişim ve gelişim, coğrafi sınırları kaldırarak dünyamızı modern bir köy haline dönüştürdü. Makro ve mikro planda bütün sosyo-ekonomik kurum ve birimler yoğun bir etkileşim içerisinde yaşamlarını sürdürmek zorundadırlar. Bu seyirde tanımlanan yeni parametrelerin ortak göstergesinde kuruma, ürüne, hizmete, müşteriye ve insan kaynaklarına yönelimler öncelikli ve merkezi bir önem kazanmış oldu.

Bugün için  “entelektüel sermaye” tanımlamasıyla kurumların en temel dinamiği olan insan kaynağına yatırım yapmak, kurumların olmazsa olmaz şartının ilk maddesi konumuna gelmiştir. Artık farkı belirleyen insan kaynağının niteliği, kalitesi olmaktadır. Özellikle insan merkezli hizmetlerin kalitesi ve müşteri memnuniyeti; hizmeti veren insanın kalite ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğu genel kabuldür. işte burada kişisel ve mesleki gelişim ve bunun etkin aracı olan “eğitim ve sürekli eğitim” kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Ardem Danışmanlık ve Kariyer Merkezi olarak biz, üslendiğimiz sorumluluğun farkında olarak “hayat boyu eğitim”  misyonu doğrultusunda gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Çözüm ortaklığı anlayışıyla sizin amaçlarınıza katkıda bulunmak bizleri mutlu edecektir.