Günümüzde insan kaynağının çok önem kazandığı, şirketler için en büyük sermayenin insan olduğu unutulmamalıdır. Bu amaçla “doğru işe doğru insan” verimlilik, eşitlik, güvence, açklık ve gizlilik felsefesiyle kariyer merkezimiz sizlere hizmet vermektedir.

  • Seçme ve yerleştirme.
  • 360 derece kişilik testlerinin uygulanması.
  • Psikoteknik testler.
  • Yetkinlik bazlı mülakatların yapılması.
  • İş analizi.
  • Ölçülebilir Performans Yönetimi.
  • Kariyer planlaması.